Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
23.09.2021

23.09.2021 - Оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби у Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері Центрального регіону

   Згідно із Наказом Керівника Спеціалізованої прокуратур у військовій та оборонній сфері Центрального регіону № 64 від 17 вересня 2021 року, з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, відповідно до статті 23 Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами), керуючись статтею 11 Закону України «Про прокуратуру», оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В” - головного спеціаліста відділу організаційного та правового забезпечення Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону (на час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або до фактичного виходу основного працівника).
УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу організаційного та правового забезпечення Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону (на час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або до фактичного виходу основного працівника)
 
Загальні умови
Посадові обов’язки - здійснення систематизації та обліку актів законодавства, підтримання їх текстів у контрольному стані;
- проведення консультативно-довідкової роботи щодо інформування працівників органів прокуратури про набрання чинності чи втрату чинності законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, їх офіційного опублікування, а також надання текстів законодавчих та інших нормативно-правових актів у контрольному стані;
- за дорученням керівництва відділу вивчає проекти організаційно-розпорядчих та інших документів, службових листів із питань, що належать до компетенції відділу, особисто їх складає;
- здійснює оперативний контроль за своєчасним і якісним виконанням наказів Генерального прокурора, рішень нарад, планових заходів, завдань, доручень Офісу Генерального прокурора, керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону;
- за дорученням керівництва відділу приймає участь у підготовці матеріалів на розгляд нарад, інших заходів за участі керівника прокуратури;
- виконання інших службових доручень начальника відділу, керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, пов’язаних із забезпеченням виконання покладених на структурний підрозділ завдань.
Умови оплати праці посадовий оклад - 5 500 грн., надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
Строково (на час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або до фактичного виходу основного працівника);

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання
Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби таку інформацію:
1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2' до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами) (далі - Порядок);
2) резюме за формою згідно з додатком 2 і до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація: прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);
3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (подача додатків до заяви не є обов’язковою);
4) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною хсомісією зі стандартів державної мови.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо), нформація для участі у конкурсі подається до 18.00 27 вересня 2021 року через Єдиний портал вакансій державної служби.
Додаткові (необов’язкові) документи Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Дата і час початку проведення тестування кандидатів.
 
30 вересня 2021 року о 10 год. 00 хв.
Місце або спосіб проведення тестування. Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)
Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
 
Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів);
Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб'єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно) Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів);
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Потіхонько Ірина Михайлівна
(044) 285-25-47
Кваліфікаційні вимоги
Вимога Компоненти вимоги
Освіта Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра, галузь знань «Право»
Досвід роботи Не потребує
Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою
Володіння іноземною мовою Не потребує
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
Відповідальність - усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.
Аналітичні здібності - здатність до логічного мислення, конкретизації, виділяти головне від другорядного;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
- вміння аналізувати ситуацію та робити висновки.
Уважність до деталей - здатність помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;
- здатність враховувати деталі при прийнятті рішень.
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
Знання законодавства
Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства.
Знання законодавства у сфері
Знання:
Цивільного процесуального кодексу України; Кримінального процесуального кодексу України; Кодексу України про адміністративні правопорушення;
Закону України «Про прокуратуру»;
Закону України «Про інформацію»;
Закону України «Про звернення громадян»;
Закону України «Про доступ до публічної інформації»; Закону України «Про доступ до судових рішень»; Закону України «Про захист персональних даних»
 
 
 
 
 

кількість переглядів: 1709