Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 

23.09.2021

23.09.2021 - Оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби у Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері Центрального регіону

Згідно із Наказом Керівника Спеціалізованої прокуратур у військовій та оборонній сфері Центрального регіону № 65 від 17 вересня 2021 року, з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, відповідно до статті 23 Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами), керуючись статтею 11 Закону України «Про прокуратуру», оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В” - головного спеціаліста відділу документального забезпечення Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.
УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу документального забезпечення Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону
 
Загальні умови
Посадові обов’язки  реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції прокуратури регіону;
- ведення діловодства щодо прийому та вирішення звернень громадян, щоденну виїмку кореспонденції із скриньки «Для звернень громадян»;
- реєстрація документів за допомогою програмного комплексу «Система електронного документообігу органів прокуратури України»;
- виконання інших службових доручень начальника відділу, керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, пов’язаних із забезпеченням виконання покладених на структурний підрозділ завдань.
Умови оплати праці посадовий оклад - 5 500 грн., надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65- річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання
Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби таку інформацію:
1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами) (далі - Порядок);
2) резюме за формою згідно з додатком 2' до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація: прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);
3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (подача додатків до заяви не є обов’язковою);
4) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною хсомісією зі стандартів державної мови.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо), нформація для участі у конкурсі подається до 18.00 27 вересня 2021 року через Єдиний портал вакансій державної служби.
Додаткові (необов’язкові) документи Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Дата і час початку проведення тестування кандидатів.
 
30 вересня 2021 року о 10 год. 00 хв.
Місце або спосіб проведення тестування. Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)
Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
 
Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів);
Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб'єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно) Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів);
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Потіхонько Ірина Михайлівна
(044) 285-25-47
Кваліфікаційні вимоги
Вимога Компоненти вимоги
Освіта Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
Досвід роботи Не потребує
Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою
Володіння іноземною мовою Не потребує
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
Відповідальність - усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.
Цифрова грамотність - вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;
- здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;
- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;
- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків/
Командна робота та взаємодія - орієнтація на командний результат;
- готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;
- відкритість в обміні інформацією.
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
Знання законодавства
Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства.
Знання законодавства у сфері Знання:
Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генерального прокурора України від 12.02.2019 № 27; Закону України «Про прокуратуру»;
Закону України «Про інформацію»;
Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»;
Закону України «Про звернення громадян»;
Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 
 
 

кількість переглядів: 2165