Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
01.05.2021

Оголошення про добір на зайняття вакантних посад прокурорів у Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері Центрального регіону (на правах окружної).

  

До уваги кандидатів, які бажають зайняти вакантні посади прокурорів у Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері Центрального регіону (на правах окружної).

  

   Відповідно до пункту 20 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України від 19.09.2019 № 113-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури», Порядку проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора, затвердженого наказом Генерального прокурора від 10.01.2020 № 11, та наказу Генерального прокурора від 30 квітня 2021 року № 134 «Про проведення добору на зайняття вакантних та тимчасово вакантних посад прокурорів в окружних прокуратурах і спеціалізованих прокуратурах у військовій та оборонній сфері (на правах окружних)» 05.05.2021 розпочато добір на зайняття вакантних і тимчасово вакантних посад прокурорів у Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері Центрального регіону (на правах окружної).

 

   Добір включає такі етапи:

- складення іспиту у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора;
- складення іспиту у формі анонімного тестування на загальні здібності та навички з використанням комп’ютерної техніки;
- проведення співбесіди з метою виявлення відповідності кандидата вимогам професійної компетентності та доброчесності. Для оцінки рівня володіння практичними уміннями та навичками кандидати виконують письмове практичне завдання.

 

   Перелік вакантних посад, які можуть бути заміщені за результатами добору у Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері Центрального регіону:

 

•    Прокурор Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону - 2 посади;
•    Прокурор Дарницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону - 1 посада;
•    Прокурор Деснянської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону - 2 посади;
•    Прокурор Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону - 6 посад;
•    Прокурор Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону - 5 посад;
•    Прокурор Сумської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону - 2 посади;
•    Прокурор Черкаської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону - 2 посади;
•    Прокурор Чернігівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону - 3 посади.


  

   Участь у доборі мають право брати особи які:

 

- на день набрання чинності Законом України від 19.09.2019 № 113-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» (тобто станом на 25.09.2019) не займали посаду прокурора;
- є громадянами України;
- мають вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше двох років;
- володіють державною мовою.

  

   Згідно з частиною шостою статті 27 Закону України «Про прокуратуру» не може бути призначена на посаду прокурора особа, яка:

 

1) визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;
2) має захворювання, що перешкоджає виконанню обов’язків прокурора;
3) має незняту чи непогашену судимість або на яку накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією.


  

Документи приймаються до 05.06.2021 (включно).

 

  Особа, яка претендує на участь у доборі, подає шляхом:

- надсилання засобами поштового зв’язку (з описом вкладення) у паперовій формі на адресу: 01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15 (номер телефону для довідок з питань добору – 200-74-04)
або

- в електронній формі на адресу електронної пошти: [email protected]

такі документи:

 

1) письмову заяву про участь у доборі  кандидата на посаду прокурора в окружній прокуратурі (посада з переліку вакантних і тимчасово вакантних посад не зазначається);
2) копію паспорта громадянина України та копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
3)  анкету кандидата на посаду прокурора, що містить інформацію про особу, та автобіографію;
4) копію документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;
5) копію трудової книжки;   
6) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я (медична довідка форми № 122-2/о про проходження обов’язкового попереднього та періодичного психіатричного оглядів і сертифікат форми № 140/о про проходження профілактичного наркологічного огляду);
7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
8) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);
9)  письмову згоду на збирання, зберігання та використання інформації про неї  з метою оцінки готовності особи до роботи на посаді прокурора та проведення щодо неї спеціальної перевірки;
10) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;
11) декларацію доброчесності і родинних зв’язків (правила заповнення та подання декларації доброчесності та родинних зв’язків);
12) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, що подана відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

   Особа засвідчує правильність документів, які вона надає, своїм власноручним підписом (у випадку надсилання електронних документів – кваліфікованим електронним підписом).

   Особи, які раніше брали участь у доборах на заміщення вакантних посад прокурорів в Офісі Генерального прокурора, оголошених згідно з наказами Генерального прокурора від 16.01.2020 № 30 та від 04.06.2020 № 266, у заяві про участь у доборі на посаду прокурора можуть ініціювати зарахування результатів іспиту у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора і/або іспиту у формі анонімного тестування на загальні здібності та навички з використанням комп’ютерної техніки.

   Форму і зміст заяви про участь у доборі на посаду прокурора, анкети кандидата на посаду прокурора, що містить інформацію про особу, письмової згоди на збирання, зберігання та використання інформації про неї з метою оцінки готовності особи до роботи на посаді прокурора, письмової згоди на проведення спеціальної перевірки, заяви про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, декларації доброчесності і родинних зв’язків визначено у додатках 2–7 до Порядку проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора, затвердженого наказом Генерального прокурора від 10.01.2020 № 11.

   Особа, яка виявила бажання стати прокурором, може подавати інші документи, що підтверджують її стаж роботи в галузі права, в тому числі копії посадових інструкцій за попередніми місцями роботи.

   Під час надсилання документів засобами поштового зв’язку особа долучає електронний носій інформації, на якому містяться електронні копії (фотокопії) документів, поданих у паперовій формі. Кожна електронна копія (фотокопія) повинна бути збережена окремим файлом у форматі PDF. У назві файлу має бути вказана назва документа і прізвище та ініціали особи, яка подає документи.

   Копія трудової книжки особи, яка виявила бажання стати прокурором, перед поданням до кадрової комісії повинна бути засвідчена в установленому законодавством порядку.

   Якщо особа, що виявила бажання стати прокурором, на момент подання документів для участі у доборі є безробітною або самозайнятою, вона подає копію трудової книжки, яку засвідчує своїм власноручним підписом (у разі надсилання електронних документів – кваліфікованим електронним підписом).


кількість переглядів: 802